Kom maar gewoon zoals je bent!

Kinderen met specifieke zorgbehoeften, hun ouders, broers en zussen zijn welkom!

Inclusieve kinderopvang is voor alle kinderen, ongeacht hun mogelijkheden of beperkingen, ongeacht hun onderlinge verschillen. Kinderen worden zich bewust van een wereld vol van verschillen door met elkaar om te gaan.

Tijdens het kennismakingsgesprek en de inschrijving nemen we tijd om jullie te leren kennen. We luisteren naar jullie verhaal en kijken samen hoe we de opvang het best kunnen organiseren zodat jullie zich thuis voelen. Samen bespreken we of de opvang haalbaar is voor de betrokken partijen. Jullie kind blijft hier centraal staan.

We kijken hoe jullie kind het best functioneert in groep en welke aanpassingen (bv naar infrastructuur, begeleiding, zorg, ...) we kunnen doen in het belang van jullie kind en alle andere kinderen. We staan als CIKO open voor andere dienstverleners (kinesisten, artsen, logopedisten, ...) die jullie kind begeleiden om zo de zorg te optimaliseren en werken samen met andere organisaties zoals thuisbegeleidingsdiensten en Multi Functionele Centra in heel de provincie Antwerpen.

 

Vierkantje speelt buiten met zijn vrienden, de Rondjes.
Als de bel gaat, wil iedereen naar binnen.
Maar Vierkantje kan niet mee.
De deur is rond.
De Rondjes gaan samen op zoek naar een oplossing.
Eerst vragen ze Vierkantje om rond te worden,
maar dat gaat niet.
Het zou teveel pijn doen omde hoeken af te zagen.
Uiteindelijk komen ze tot een oplossing.
Met de zaag maken ze de deur vierkant.

Vrij naar Jérome Ruiller, Quatre petits coins de ruin du tout, Bilboquet-Valbert, 2004

 

Folder CIKO zorgregio Mechelen-Duffel (Centrum voor Inclusieve Kinderopvang)

Voor meer informatie kan je terecht bij volgende personen:
- Joke Vande Casteele, inclusiecoach (015/41.02.01 of joke.vande.casteele@emmaus.be)
- Karin Vermylen, verantwoordelijke KDV De Hummeltjes (015/30.41.12)
- Evi Bercx, verantwoordelijke van de buitenschoolse kinderopvang (015/30.41.11)